Technikum handlowe w Warszawie

O tym, jak przedstawia się program nauczania dobrego technikum handlowego w Warszawie, można dowiedzieć się wchodząc na stronę internetową http://www.tlo.szkolymydlowskiej.pl/. Technikum handlowe to jedna z propozycji Szkół Beaty Mydłowskiej w Warszawie, które działają od 1999 roku. Szkoły posiadają bogatą ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do młodzieży, która właśnie ukończyła gimnazjum, jak również dla osób dorosłych, które chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie.Oprócz technikum handlowego w Warszawie, którego ukończenie daje możliwość znalezienia zatrudnienia w różnych firmach zajmujących się sprzedażą, marketingiem oraz obsługą klienta, placówka oferuje naukę w liceum ogólnokształcącym, a także w technikum fryzjerskim, informatycznym, kelnerskim, hotelarskim oraz obsługi turystycznej. Po ukończeniu jednej z tych szkół absolwent może zdecydować się na poszukiwania pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę na studiach bądź w szkole policealnej.Warszawska placówka obejmuje nie tylko liceum i technikum, ale również szkoły policealne. W ofercie tych szkół znajdują się następujące kierunki:
  • technik usług kosmetycznych

  • technik dentystyczny

  • technik masażysta

  • technik administracji

  • technik informatyk

  • technik elektroradiolog

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  • opiekun osoby starszej

  • opiekun medyczny.Za skorzystaniem z bogatej oferty edukacyjnej placówki przemawia wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, bogate zaplecze pomocy dydaktycznych, a także miła atmosfera.Szkoły Beaty Mydłowskiej
Kaleńska 3
04-367 Warszawa
tel. 226193225